Má domácí fotovoltaika prodej stále vyšší?

Posted on : by :

Před několika lety se roztrhl doslova pytel s domácí fotovoltaikou. Lidé si pořizovali solární panely a umisťovali je na střechy svých domů. Cílem bylo získat nezávislost, alespoň částečnou, na klasických dodavatelích elektrické energie.   Jak je však známo, tento trend nemělRead More